سخنان و جملات تنهایی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات تنهایی از بزرگان

اگر در زندگی خود احساس تنهایی می‌کنید، شاید خواندن جملات کوتاه در مورد تنهایی بتواند حال شما را بهتر کند. تنهایی اغلب واکنش عاطفی ناخوشایندی به انزوا یا نبود دوست و همنشین است. تنهایی معمولاً شامل احساسات مضطربانه در مورد عدم ارتباط یا تعامل با دیگر افراد است. حتی وقتی در بین بقیه... بیشتر