سخنان و جملات علم و دانش از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات علم و دانش از بزرگان

جملات و سخنان علمی از بزرگان در مورد دانش، مطالعه، تحقیق، اکتشاف و آزمایش را در اینجا می‌توانید دنبال کنید. دانش، آگاهی، شناخت یا درک موضوعی همچون حقایق علمی، اطلاعات، یا مهارت‌ها است که از طریق تجربه یا تحصیلات و معلومات به دست می&zwnj... بیشتر