سخنان و جملات عدالت از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات عدالت از بزرگان

جملات مفهومی در مورد عدالت و برابری را در اینجا بخوانید. عدالت، نظریه حقوقی یا فلسفی است که انصاف از طریق آن اجرا می‌شود. مفهوم عدالت در هر فرهنگی متفاوت است. یکی از اولین نظریه‌ها در مورد عدل به وسیله فیلسوف یونان باستان، افلاطون، در رساله او به نام جمهور مطرح شد. در طول قرن&z... بیشتر