سخنان و جملات هوش و ذکاوت از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات هوش و ذکاوت از بزرگان

هوش به شکل‌های مختلفی از جمله ظرفیت فرد برای منطق، درک، خودآگاهی، یادگیری، دانش هیجانی، برنامه‌ریزی، خلاقیت و حل مسئله تعریف شده است. به طور کلی‌تر، هوش و ذکاوت را می‌توان به عنوان توانایی فهم اطلاعات، و حفظ آن به عنوان دانشی... بیشتر