سخنان و جملات تاریخ از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات تاریخ از بزرگان

تاریخ، مطالعه در مورد گذشتگان با استفاده از اسناد نوشتاری است. لغت تاریخ در انگلیسی (History) از واژه یونانی هیستوریا به معنای پرس و جو گرفته شده است. به کسی که به مطالعه و پژوهش در مورد تاریخ می‌پردازد، مورخ یا تاریخ‌دان گفته می‌شود. حوادثی که پیش ا... بیشتر