سخنان و جملات خداوند از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات خداوند از بزرگان

در اینجا جملات و سخنان مفهومی در مورد خداوند را آورده‌ایم. در ادیان یکتاپرستی، خدا به عنوان وجود برتر و موضوع اصلی ایمان پنداشته می‌شود. دانش بی‌پایان، قدرت نامحدود، حضور در همه جا و ماهیت ضروری و جاودانه از جمله صفاتی است که در مذاهب یکتاپرستی به خداوند نسبت داده می&zwnj... بیشتر