سخنان و جملات خانواده از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات خانواده از بزرگان

در شرایط جامعه انسانی، خانواده گروهی از افراد است که از طریق هم‌خونی (تولد)، خویشاوندی نسبی (ازدواج)، یا سکونت در کنار یکدیگر و یا ترکیبی از این موارد به یکدیگر وابسته هستند. اعضای خانواده بستگان درجه یک شامل زن و شوهر، پدر و مادر، براداران، خواهران، پسران و/یا دختران است.

... بیشتر