سخنان و جملات تجربه از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات تجربه از بزرگان

جملات، سخنان و نقل قول بزرگان و افراد معروف در مورد تجربه می‌تواند الهام‌بخش باشد و به ما درس زندگی دهد. مفهوم تجربه به خصوص نقشی مهم در تاریخ فلسفه داشته است. تجربه انواع مختلفی دارد، از جمله تجربه فیزیکی، روحی، عاطفی، معنوی و مجازی. کسب تجربه، نیازمند شجاعت در عمل و کنار گذاش... بیشتر