سخنان و جملات طراحی و مد از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات طراحی و مد از بزرگان

طراحی به معنای ایجاد و خلق طرح یا قاعده‌ای برای ساخت سیستم و شیء جدیدی است که در زمینه‌های مختلف، معانی ضمنی متفاوتی دارد. در بعضی موارد، ساخت مستقیم شیء (مثلاً در سفال‌گری، مهندسی، مدیریت، کدنویسی، و طراحی گرافیک) نیز به عنوان طرا... بیشتر