سخنان و جملات شجاعت و شهامت از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات شجاعت و شهامت از بزرگان

اگر به دنبال نقل قول و جملات مفهومی با موضوع شجاعت هستید، در اینجا می‌توانید جمله مورد نظر خود را با عکس‌نوشته‌هایی زیبا پیدا کنید. شهامت، انتخاب و آمادگی برای مواجهه با رنج، درد، خطر، تردید یا ترس است. شجاعت فیزیکی، شجاعت در هن... بیشتر