سخنان و جملات زیبایی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات زیبایی از بزرگان

چه کسی است که زیبایی را دوست نداشته باشد؟ در اینجا می‌توانید جملات و نقل قول‌هایی از بزرگان را در مورد زیبایی و زیبا بودن بخوانید. زیبایی خصوصیات انسان، حیوان، ایده، شیء، یا مکانی است که تجربه‌ای ادراکی از لذت یا رضایت را به ارمغان می‌آورد. زیبایی موضوعی کاملاً... بیشتر