سخنان و جملات سن و سال از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات سن و سال از بزرگان

در اینجا می‌توانید مجموعه نقل قول و جملاتی در مورد سن و سال و دوران مختلف زندگی از کودکی و جوانی گرفته تا بلوغ و پیری را بخوانید. احساسات، علایق و خواسته‌های ما در هر سنی متفاوت است، و در ارزیابی رفتار هر شخص باید شرایط سنی او را هم در نظ... بیشتر