جملات زیبا و بیوگرافی جبران خلیل جبران (Kahlil Gibran) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جبران خلیل جبران (Kahlil Gibran)

جبران خلیل جبران (متولد 6 ژانویه 1883 – متوفی 10 آپریل 1931) هنرمند، شاعر و نویسنده لبنانی – آمریکایی بود.

خلیل جبران که در ناحی... بیشتر