جملات زیبا و بیوگرافی استیون هاوکینگ (Stephen Hawking) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی استیون هاوکینگ (Stephen Hawking)

استیون ویلیام هاوکینگ (متولد 8 ژانویه 1942 - متوفی 14 مارچ 2018) فیزیکدان نظری، کیهان شناس، نویسنده انگلیسی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان شناسی نظری دانشگاه کمبریج ب... بیشتر