جملات زیبا و بیوگرافی سیلویو برلوسکونی (Silvio Berlusconi) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی سیلویو برلوسکونی (Silvio Berlusconi)

سیلویو برلوسکونی (متولد 29 سپتامبر 1936) غول رسانه‌ای و سیاستمدار ایتالیایی است که به عنوان نخست وزیر ایتالیا در چهار دولت فعالیت کرده است.

برلوسکونی سهامدار عمده شرکت... بیشتر