جملات زیبا و بیوگرافی افلاطون (Plato) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی افلاطون (Plato)

افلاطون (متولد سال 427 پیش از میلاد – متوفی سال 347 پیش از میلاد) فیلسوفی در یونان قدیم و مؤسس آکادمی افلاطون، اولین مؤسسه آموزش سطوح بالاتر در جهان غرب بود. وی عموماً به عنوان محوری‌ترین شخصیت در رشد فلسفه، به ویژه فلسفه غربی به شم... بیشتر