جملات زیبا و بیوگرافی ناپلئون بناپارت (Napoleon Bonaparte) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی ناپلئون بناپارت (Napoleon Bonaparte)

ناپلئون بناپارت (متولد 15 آگوست 1769 – متوفی 5 می 1821) رهبر نظامی و سیاسی فرانسوی بود که در زمان انقلاب فرانسه و جنگ‌های مرتبط با آن به شهرت رسید. به عنوان ناپلئون اول، او ا... بیشتر