جملات زیبا و بیوگرافی شارل دو مونتسکیو (Montesquieu) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی شارل دو مونتسکیو (Montesquieu)

شارل لویی دو سکوند، بارون دو مونتسکیو (متولد 18 ژانویه 1689 – متوفی 10 فوریه 1755) وکیل، روشنفکر، و فیلسوف سیاسی ف... بیشتر