جملات زیبا و بیوگرافی مایکل فارادی (Michael Faraday) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی مایکل فارادی (Michael Faraday)

مایکل فارادی (متولد 22 سپتامبر 1791 – متوفی 25 آگوست 1867) دانشمندی انگلیسی بود که در مطالعات الکترومغناطیس و الکتروشیمی نقش زیادی داشت. اکتشافات اصلی او شامل اصول زیربنایی القای الکترو... بیشتر