جملات زیبا و بیوگرافی مالکوم فوربس (Malcolm Forbes) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی مالکوم فوربس (Malcolm Forbes)

مالکوم استیونسون فوربس (متولد 19 آگوست 1919 – متوفی 24 فوریه 1990) کارآفرینی آمریکایی بود که بیش از همه به عنوان ناشر مجله فوربس شناخته می‌شود که توسط پدر او به نام بی. سی.... بیشتر