جملات زیبا و بیوگرافی مهاتما گاندی (Mahatma Gandhi) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی مهاتما گاندی (Mahatma Gandhi)

مهانداس کارامچاند گاندی (متولد 2 اکتبر 1869 – متوفی 30 ژانویه 1948) رهبر برجسته جنبش استقلال هند در زمان استعمار هندوستان به وسیله بریتانیا بود. او با استفاده از نافرمانی مدنی صلح‌آ... بیشتر