جملات زیبا و بیوگرافی لودویگ فان بتهوون (Ludwig van Beethoven) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی لودویگ فان بتهوون (Ludwig van Beethoven)

لودویگ فان بتهوون (متولد 17 دسامبر 1770 – متوفی 26 مارچ 1827) موسیقیدان و پیانیست آلمانی است. بتهوون را به عنوان شخصیتی حائز اهمیت در گذار می... بیشتر