جملات زیبا و بیوگرافی لودویگ ویتگنشتاین (Ludwig Wittgenstein) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی لودویگ ویتگنشتاین (Ludwig Wittgenstein)

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین (متولد 26 آپریل 1889 – متوفی 29 آپریل 1951) فیلسوفی اتریشی-بریتانیایی بود که عمدتاً در زمینه منطق، فلسفه ریاضیات، فلسفه ذهن، و فلسفه زبان فعالیت کر... بیشتر