جملات زیبا و بیوگرافی لئوناردو داوینچی (Leonardo da Vinci) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی لئوناردو داوینچی (Leonardo da Vinci)

لئوناردو دی سر پیرو دا وینچی که بیشتر با نام لئوناردو داوینچی شناخته می‌شود (متولد 15 آپریل 1452 – متوفی 2 می 1519) دانشمند همه چیز دان و هنرمند ایتالیایی بود که حوزه‌های فعالیتش شامل اخترا... بیشتر