جملات زیبا و بیوگرافی لائوتسه (Lao Tzu) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی لائوتسه (Lao Tzu)

لائوتسه (یا لائوتزو) فیلسوف و شاعری در چین باستان بود. او بیش از همه به عنوان نویسنده کتاب معروف تائو ته چینگ و بنیانگذار فلسفه تائوئیسم شناخ... بیشتر