جملات زیبا و بیوگرافی کن بلانچارد (Ken Blanchard) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی کن بلانچارد (Ken Blanchard)

کنت هارتلی بلانچارد (متولد 6 می 1939) کارشناس مدیریت و نویسنده‌ای آمریکایی است. حرفه نویسندگی گسترده بلانچارد شامل بیش از 60 کتاب است، که بیشتر آن‌ها را به همراه فردی دیگر تألیف کرده ا... بیشتر