جملات زیبا و بیوگرافی ژوزف استالین (Joseph Stalin) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی ژوزف استالین (Joseph Stalin)

ژوزف استالین (متولد 18 دسامبر 1878 – متوفی 5 مارچ 1953) رهبر اتحاد جماهیر شوروی از اواسط دهه 1920 تا زمان مرگش در سال 1953 بود. او که عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را در اختیار داشت، در عمل دیکتاتور این ک... بیشتر