جملات زیبا و بیوگرافی جان اشتاین‌بک (John Steinbeck) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جان اشتاین‌بک (John Steinbeck)

جان ارنست اشتاین‌بک جونیور و یا به تلفظ دیگر استاین‌بک (متولد 27 فوریه 1902– متوفی 20 دسامبر 1968) نویسنده آمریکایی بیست و هفت کتاب، شامل شانزده رمان، شش کتاب غیر داستانی، و پنج مجموعه داستا... بیشتر