جملات زیبا و بیوگرافی جان سی. مکسول (John C. Maxwell) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جان سی. مکسول (John C. Maxwell)

جان کالوین مکسول (متولد 20 فوریه 1947) نویسنده، سخنران، و کشیش آمریکایی است که کتاب‌های بسیاری را عمدتاً با تمرکز بر روی رهبری و مدیریت نوشته است. از برخی آثار معروف مکسول می‌توان... بیشتر