جملات زیبا و بیوگرافی جیم والوانو (Jim Valvano) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جیم والوانو (Jim Valvano)

جیمز توماس آنتونی "جیم" والوانو (متولد 10 مارچ 1946 – متوفی 28 آپریل 1993)... بیشتر