جملات زیبا و بیوگرافی جیم ران (Jim Rohn) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جیم ران (Jim Rohn)

امانوئل جیمز "جیم" ران (متولد 17 سپتامبر 1930 – متوفی 5 دسامبر 2009) کارآفرین، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی بود. زندگی از فقر به ثروت او نقش مهمی در آث... بیشتر