جملات زیبا و بیوگرافی امانوئل کانت (Immanuel Kant) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی امانوئل کانت (Immanuel Kant)

امانوئل کانت (متولد 22 آپریل 1724 – متوفی 12 فوریه 1804) فیلسوف آلمانی بود که به عنوان شخصیتی محوری در فلسفه مدرن شناخته می‌شود. کانت معتقد بود که مفاهیم اساسی فکر انسانی ساختار تجربه انسانی را تشکیل می‌دهد، عقل ری... بیشتر