جملات زیبا و بیوگرافی هومر (Homer) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی هومر (Homer)

هومر بیش از همه به عنوان مؤلف دو مجموعه شعر ایلیاد و ادیسه شناخته می‌شود. در یونان باستان، از او به عنوان اولین و بزرگترین شاعر حماسی یاد می‌شد. هومر به عنوان نویسنده اولین اثر ادبی شناخته شده در ارو... بیشتر