جملات زیبا و بیوگرافی هنری دیوید تورو (Henry David Thoreau) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی هنری دیوید تورو (Henry David Thoreau)

هنری دیوید تورو (متولد 12 جولای 1817 – متوفی 6 می 1862) نویسنده، شاعر، فیلسوف، و مورخ آمریکایی بود. تورو بیش از همه به خاطر کتاب خود به نام والدن که تأملی بر ساده زیستی در فضای طبیعت است، و مقاله خود به نام مقاومت د... بیشتر