جملات زیبا و بیوگرافی گئورگ ویلهلم فردریش هگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی گئورگ ویلهلم فردریش هگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

گئورگ ویلهلم فردریش هگل (متولد 27 آگوست 1770 – متوفی 14 نوامبر 1831) فیلسوف آلمانی اواخر عصر روشنگری بود. او در زمان خود شهرت بسیاری به دست آورد و علاوه بر تأثیرگذاری در فلسفه قاره‌ای، تأثیر ب... بیشتر