جملات زیبا و بیوگرافی امیل دورکیم (Emile Durkheim) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی امیل دورکیم (Emile Durkheim)

دیوید امیل دورکیم (متولد 15 آپریل 1858 – متوفی 15 نوامبر 1917) جامعه‌شناس، روانشناس اجتماعی و فیلسوفی فرانسوی بود.

از دورکیم به همراه... بیشتر