جملات زیبا و بیوگرافی دیل کارنگی (Dale Carnegie) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی دیل کارنگی (Dale Carnegie)

دیل کارنگی (متولد 24 نوامبر 1888– متوفی 1 نوامبر 1955) نویسنده و سخنران آمریکایی و برگزار کننده دوره‌های موفق در زمینه خود بهبودی، فروشندگی، آموزش سازمانی، سخنرانی در جمع، و مهارت‌های ارتباط میان فردی بود. کارنگی... بیشتر