جملات زیبا و بیوگرافی کنفوسیوس (Confucius) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی کنفوسیوس (Confucius)

کنفوسیوس (متولد سال 551 پیش از میلاد – متوفی سال 479 پیش از میلاد) فیلسوف، آموزگار، نویسنده و سیاستمداری چینی بود که در "دوره بهار و پاییز" چین باستان زندگی می‌کرد. فلسفه کنفو... بیشتر