جملات زیبا و بیوگرافی بودا (Buddha) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی بودا (Buddha)

بودا با نام کامل سیدارتا گاوتاما بودا بنیانگذار مذهب بودا و مکتب فلسفی بودیسم بود. اعتقاد بر این است که بودا در شمال شرق شبه قاره هند و در فاصله سال‌های قرن ششم و چهارم پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. واژه بودا به معنی بیدار شده یا تعل... بیشتر