جملات زیبا و بیوگرافی آگوستو پینوشه (Augusto Pinochet) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آگوستو پینوشه (Augusto Pinochet)

آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته که با نام آگوستو پینوشه شناخته می‌شود (متولد 25 نوامبر 1915 – متوفی 10 دسامبر 2006) دیکتاتور شیلی بین سال‌های 1973 تا 1990 و فرمانده کل ارتش شیلی از سال 1973 تا... بیشتر