جملات زیبا و بیوگرافی آریستوتل اوناسیس (Aristotle Onassis) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آریستوتل اوناسیس (Aristotle Onassis)

آریستوتل (ارسطو) سوکراتس اوناسیس (متولد 20 ژانویه 1906 – متوفی 15 مارچ 1975) غول صنعت کشتیرانی یونانی بود. اوناسیس بزرگترین م... بیشتر