جملات زیبا و بیوگرافی آنگلا مرکل (Angela Merkel) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آنگلا مرکل (Angela Merkel)

آنگلا دوروتیا مرکل (متولد 17 جولای 1954) سیاستمدار و دانشمند تحقیقاتی سابق آلمانی است. مرکل از سال 2005 صدراعظم آلمان، و از سال 2000 رهبر حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی آلمان بوده است.

م... بیشتر