جملات زیبا و بیوگرافی آلفرد نوبل (Alfred Nobel) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آلفرد نوبل (Alfred Nobel)

آلفرد برنهارد نوبل (متولد 21 اکتبر 1833 – متوفی 10 دسامبر 1896) شیمیدان، مهندس، مبتکر، و تولیدکننده اسلحه اهل سوئد بود.

نوبل که به خاطر اخترا... بیشتر