جملات زیبا و بیوگرافی آلبر کامو (Albert Camus) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آلبر کامو (Albert Camus)

آلبر کامو (متولد 7 نوامبر 1913 – متوفی 4 ژانویه 1960) فیلسوف، نویسنده، و روزنامه‌نگار فرانسوی بود. دیدگاه‌های کامو نقشی کلیدی در ظهور فلسفه‌ای است که با عنوان پوچ انگاری شناخته می‌شود. او در کتاب خود به نام ع... بیشتر