جملات زیبا و بیوگرافی آدولف هیتلر (Adolf Hitler) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی آدولف هیتلر (Adolf Hitler)

آدولف هیتلر (متولد 20 آپریل 1889 – متوفی 30 آپریل 1945) سیاستمدار آلمانی و رهبر حزب نازی، صدراعظم آلمان از سال 1933 تا 1945، و رهبر آلمان نازی از 1934 تا 1945 بود. وی رهبر دیکتاتور آلمان نازی بود، و در کانون جنگ جهانی دوم در ا... بیشتر