پیش‌بینی‌هایی که اشتباه از آب درآمدند

مهر 9ام, 1395 / حمید / بدون نظر

به طور کلی ایده بدی است که بگویید چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد یا اینکه اتفاق نخواهد افتاد، به ویژه در زمینه علم و تکنولوژی. در ادامه مطلب، نقل قول‌هایی را آورده‌ایم که در مقابل آزمون زمان نتوانستند مقاومت کنند.