آیا داستان افتادن سیب روی سر نیوتن واقعیت دارد؟

دی 8ام, 1395 / حمید / بدون نظر

بدون شک شما هم در دوران مدرسه این داستان را شنیده بودید، و از آن جایی که داستان‌های این چنینی زیادی به گوشمان خورده که در آخر فهمیدیم دروغ بوده‌اند، حتماً برایتان بارها سؤال پیش آمده که قصۀ نیوتن تا چه حد واقعیت دارد.