چگونه موفق شویم در حالیکه هیچ مهارت خاصی نداریم؟

شهریور 25ام, 1395 / حمید / بدون نظر

همیشه به ما در مورد اینکه چگونه در زندگی موفق شویم دروغی گفته شده است: کشف کنید که در چه چیزی بهترین هستید، سخت برایش کار کنید، و شما در اقیانوسی از ثروت و شادی زندگی خواهید کرد.