زندگی ناعادلانه نیست، تصور ما از عدالت ناقص است

شهریور 20ام, 1395 / حمید / یک نظر

مشکل این نیست که زندگی ناعادلانه است، بلکه تصور شما از انصاف و عدالت ناقص است. وقت‌هایی که در حال برنده شدن نیستید، بیشتر زندگی به نظر شما به طرز وحشتناکی ناعادلانه می‌رسد.