عکس نوشته ها و متن های اینستاگرامی

دی 17ام, 1395 / حمید / 3 نظر

در این پست، عکس نوشته‌ها و متن‌هایی جالب و زیبا با سایز مناسب اینستاگرام آماده کرده‌ایم. پست‌ها و عکس نوشته‌های بیشتر اینستاگرامی را می‌توانید در صفحۀ اینستاگرام نیکند ببینید.

(برای مشاهدۀ عکس‌ها در اندازۀ بزرگ، روی آن‌ها کلیک کنید)

عکس نوشته های زیبای اینستاگرام

موفقیت همیشه آن چیزی نیست که می بینی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اجازه نده که به وسیله این سه چیز کنترل شوی: گذشته ات، مردم و پول.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


زندگی را خیلی جدی نگیر؛ هیچوقت زنده از دستش قسر در نخواهی رفت.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند، در حالیکه متوجه نیستند برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مردم قدرت واقعی خود را نمی دانند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


در آخر، تو باید قهرمان خودت باشی، چرا که هر کس دیگری مشغول نجات دادن خودش است.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اگر برایت مهم باشد، راهی پیدا خواهی کرد. اگر نه، بهانه ای خواهی یافت.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مرا بخاطر مشکل اعتمادم سرزنش نکن.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


معمولی کسل کننده است؛ متفاوت باش.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


منتظر فرصت نمان، آن را بساز.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی… تا اینکه دیگر آن را انجام ندهی!

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اگر می دانی که می توانی بهتر انجام دهی… پس بهتر انجام بده.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اشتباهات نشان دهنده اینست که تو داری تلاش می‌کنی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


فلوچارت شادمانی: آیا شما خوشحال هستید؟

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


بزرگسالی مثل این می ماند که قبل از عبور از خیابان هر دو طرف را نگاه کنی و بعد توسط هواپیما زیر گرفته شوی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


نمی توانی داستان زندگی مرا باز کنی، همینطوری به صفحه 738 بروی و فکر کنی که من را می شناسی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


متفاوت فکر کن.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مقایسۀ جوانی، بزرگسالی و پیری

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مساوات به معنای عدالت نیست.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


تحت هر شرایطی ازدواج کن: اگر زن خوبی گیرت بیاید، سعادتمند خواهی شد؛ اگر زن بدی گیرت بیاید، فیلسوف خواهی شد.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


سیر تکاملی انسان از کودکی تا بزرگسالی

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


سه دسته از مردم را در زندگی خود هرگز فراموش نکن.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


نپرسید کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد. بپرسید شما چه کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


هر قدیسی گذشته‌ای دارد؛ هر گناهکاری آینده‌ای دارد.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مراقب باش که به چه کسی کمک می کنی…

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


جامعۀ امروز

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


ساده لوح نباشیم.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


7 قدم به سوی خوشحالی

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


ذهن خود را آموزش بده تا در هر موقعیتی خوبی ها را ببیند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


سرانجام همۀ جنگ ها

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


قانون شماره یک: لعنت به هر چی که بقیه فکر می کنن!

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مراحل موفقیت

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


تفاوت بین برنامه ریزی شما با واقعیت

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


هیچ وقت رنگین کمان را نمی بینی اگر به پایین نگاه کنی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


یک روز از خواب بیدار می شویم و می فهمیم که رویاهایمان را از دست دادیم تا از روزهایمان محافظت کنیم.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


هیچ وقت تاثیر تمام کارهای خوبی که لبخندی ساده می تواند انجام دهد را نخواهیم دانست.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


شما امروز به کدام پله رسیده اید؟

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


موفقیت تصادفی نیست؛ کار سخت، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری، و مهمتر از همه، عشق به چیزی است که انجام می دهید یا یاد می گیرید تا انجام دهید.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


از آدم های منفی باف دوری کن. آن ها برای هر راه حلی، مشکلی دارند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


نمی توانید جلوی کسی که می داند به کجا می رود را بگیرید.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


کسانی که در هر چیزی به موفقیت رسیده باشند و اشاره ای به شانس نکنند، خودشان را مسخره می کنند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


پرتاب یک گلوله برفی به صورت، شروعی ایده آل برای یک دوستی پایدار است.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


موشی در خانه تله موش دید (داستان حیوانات مزرعه)

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


بهتر است دهانت را بسته نگهداری و بگذاری مردم فکر کنند که تو یک احمقی، تا اینکه آن را باز کنی و تمام شک و شبهه را از بین ببری.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اگر روزی 1% پیشرفت کنید، در یک سال 365% پیشرفت خواهید کرد.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


هر چه کینۀ بیشتری از گذشته در قلبت نگه داری، کمتر توانایی عاشق بودن در زمان حال را داری.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


تنها تضمین شکست خوردن، دست از تلاش برداشتن است.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


اگر بتوانم جلوی شکستن یک قلب را هم بگیرم، زندگیم بی ثمر نخواهد بود.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


مهم نیست دیگران چگونه شما را می بینند… مهم اینست که شما چگونه خودتان را می بینید.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


آدم های باهوش همیشه در نگاه آدم های احمق، دیوانه به نظر می رسند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


ریسک کن؛ اگر برنده شوی، خوشحال خواهی بود. اگر بازنده شوی، عاقل تر خواهی بود.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


خانواده، هر کسی است که شما را بی قید و شرط دوست دارد.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته های اینستاگرامی


به قدری بزرگ رویاپردازی کنید که شما را دیوانه خطاب کنند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته اینستاگرامی


هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، مگر اینکه شروع کنی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته اینستاگرامی


من همیشه قدم زدن زیر باران را دوست دارم، چرا که هیچ کس اشک های مرا نمی بیند.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته اینستاگرامی


زندگی رو خیلی جدی نگیر. بهرحال هیچ کس زنده از دستش در نمیره!

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته اینستاگرامی


تغییر کن، پیش از اینکه مجبور شوی.

عکس نوشته های اینستاگرامی

عکس نوشته اینستاگرامی


مطالب زیر را نیز از دست ندهید:

عکس نوشته و متن های اینستاگرامی (سری دوم)

عکس نوشته‌ های بامزه مینیون ها

این پروفایل اینستاگرام، آن چیزی نیست که فکر می‌کنید

۲۰ نقل قول و جمله عاشقانه در مورد بوسه

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

3 پاسخ به “عکس نوشته ها و متن های اینستاگرامی”

  1. fariba می‌گه:

    عالیهههه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *